Sống ở Nhật Bản – trước tiên phải đảm bảo những điều sau

Posted on Leave a commentPosted in Câu chuyện du học, Du học Nhật Bản, Đời sống

Chào mừng tới Nhật Bản ! Từ hôm nay, bạn là một phần của cộng đồng Nhật Bản. Khi bạn bắt đầu cuộc sống ở Nhật, hay nói cách khác, khi môi trường sống của bạn thay đổi luôn có những thủ tục pháp lí bạn cần tuân theo. Bạn biết đến những điều này càng […]