Đề bài

Quan sát và chỉ ra cách tạo hình khuôn mặt từ các vật liệu tìm được theo gợi ý dưới đây 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tranh và chỉ ra cách tạo hình 

Lời giải chi tiết

  Các bước tạo hình là

+  Kiếm vật liệu và tạo hình khuôn mặt

+ Tạo các bộ phận chi tiết trên khuôn mặt: mắt, mũi, miệng

+ Tạo tóc và hoàn thiện khuôn mặt

dapanhay.net