bg

Giải bài tập SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh - KNTT Lớp 10

Bài 1. Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Bài 2. Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Bài 3. Ma túy, tác hại của ma túy

Bài 4. Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Bài 5. Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Bài 6. Một số hiểu biết về an ninh mạng

Bài 7. Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ

Bài 8. Một số nội dung Điều lệnh Quản lí bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân

Bài 9. Đội ngũ từng người không có súng

Bài 10. Đội ngũ tiểu đội

Bài 11. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

Bài 12. Kĩ thuật cấp cứu và chuyền thương