bg

Giải bài tập SGK HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp - KNTT Lớp 10

Chủ đề 1. Phát huy truyền thống nhà trường

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân

Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp

Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình

Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng

Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường tự nhiên

Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề nghiệp

Chủ đề 10: Hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp

Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp