bg

Giải bài tập SGK Môn Công Nghệ Lớp 11

Phần 1: Vẽ kĩ thuật

Phần hai: Chế tạo cơ khí

Phần ba: Động cơ đốt trong

Bài 39: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí