Đề bài

- Tưởng tượng  khuôn mặt em sẽ tạo hình

- Tạo hình khuôn mặt từ vật liệu tìmđược theo ý thích

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-  Hình dung khuôn mặt em sẽ  tạo hình

- Tạo sản phẩm theo ý thích của em

Lời giải chi tiết

Em tạo hình khuôn mặt trong dịp Halloween

dapanhay.net