Đề bài

- Nêu cảm nhận của em về bức tranh yêu thích

+ Điểm độc đáo, ngộ nghĩnh của khuôn mặt

+ Nét biểu cảm của khuôn mặt

+ Màu sắc trên khuôn mặt

- Kể tên các vật liệu và cách sử dụng vật liệu tạo hình trong khuôn mặt

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Quan sát và trả lời

Lời giải chi tiết

Sản phẩm của em là:

+ Điểm độc đáo, ngộ nghĩnh của khuôn mặt:  Khuôn mặt khá trừu tượng, tạo hình từ những vật liệu khác nhau mang tính tượng trưng (hoa là con mắt)

+ Nét biểu cảm của khuôn mặt: Biểu cảm đáng sợ, hơi ghê rợn phù hợp với Halloween

+ Màu sắc trên khuôn mặt: Khuôn mặt màu trắng, ngũ quan của khuôn mặt thì mang nhiều màu sắc và khá đa dạng

- Kể tên các vật liệu và cách sử dụng vật liệu tạo hình trong khuôn mặt: Lá cây, hoa khô

dapanhay.net