Đề bài

Giới thiệu sơ đồ tên các bài học và chia sẻ bài học em thích nhất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giới thiệu sơ đồ và chia sẻ bài em thích nhất

Lời giải chi tiết

Em thích nhất là các bài tạo hình đồ vật từ nguyên liệu đã qua sử dụng, vì như vậy môi trường sẽ được bảo vệ, điều đó giúp ích không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường

dapanhay.net