Học Tiếng Nhật Bản

「わかる」và「知る」khác nhau như thế nào?

Trong tiếng Nhật có 2 động từ đều diễn tả việc biết một thông tin, sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó. Nhưng làm thế nào để phần biệt 2 động từ này như thế nào nhỉ? Hãy cùng tham khảo nhé!!!

Có thể sử dụng được cả「わかる」「知る」trong ví dụ dưới đây:

使い方がわからないので教えてください。

使い方を知らないので教えてください。

(Vì không biết cách dùng nên hãy chỉ cho tôi với)

Có thể thấy động từ 「知る」 và 「わかる」 ở trên đều được dùng để biểu hiện việc biết hay không biết một điều gì đó. Và chúng ta sẽ không thể nhận thấy được sự khác biệt của 2 từ này. Vì nghĩa của câu hoàn toàn giống nhau.
Tuy nhiên, trong văn cảnh như bên dưới thì không thể dùng「知る」

説明を聞いたが使い方を知らない。×

(Dù đã nghe giải thích nhưng tôi không biết cách sử dụng)
説明を聞いたが使い方がわからない。

(Dù đã nghe giải thích nhưng tôi không hiểu cách sử dụng)

Hoặc:

いろいろ試してみたが使い方を知らない。 ×

(Dù đã thử nhiều lần nhưng tôi không biết cách sử dụng)

いろいろ試してみたが使い方がわからない。

(Dù đã thử nhiều lần nhưng tôi không hiểu cách sử dụng)

Chúng ta có thể nhận thấy, 2 từ này có sự khác nhau về ý nghĩa là:
「知る」được sử dụng để biểu thị việc tiếp nhận, biết được những kiến thức mới. Còn đối với「わかる」thì được sử dụng để biểu thị việc khi chúng ta lý giải, linh hội và biến kiến thức đó thành kiến thức của mình. Do đó, có thể hiểu rằng từ một kiến thức, sự vật hiện tượng nào đó chúng ta sẽ có quá trình đi từ「知る」(biết) rồi mới đến「わかる」(hiểu), và không có quá trình đi từ 「わかる」(hiểu) rồi mới đến 「知る」(biết).

Thêm nữa, đối với 2 từ này ngoài sự khác nhau về ý nghĩa thì còn có sự khác nhau về cấu tạo các thể khác của động từ.

Có thể nói là 知りたい  (muốn biết) chứ không thể nói わかりたい
Có thể nói là 知られている (được biết đến) chứ không thể nói わかられている

「知る」thì chỉ có 1 cách hỏi dạng 「知っていますか」 là duy nhất, và chỉ trả lời 「はい、知っています」hoặc 「いいえ、知りません」
Còn 「わかる」thì có 2 cách hỏi là 「わかりますか」 hoặc 「わかっていますか」.
Với câu hỏi 「わかりますか」  thì trả lời là 「はい、わかります」 hoặc 「いいえ、わかりません」
Với câu hỏi 「わかっていますか」thì trả lời là 「はい、わかっています」hoặc 「いいえ、わかっていません」.
Về ý nghĩa “” thì 「知りません 」mang ý nghĩa không quan tâm, giống như việc từ bỏ trách nhiệm. Vì vậy mà nó mang ý nghĩa thiếu lịch sự hơn là 「わかりません」.

Vậy các bạn đã phân biệt được 2 từ này chưa?

Chúc các bạn học tốt!

Nguồn: fhttps://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/03/38.html

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *