Khi khách hàng và công ty đã ký hợp đồng, phí khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty.