Công ty chỉ cung cấp dịch vụ về lĩnh vực giáo dục du học nên không có chính sách vận chuyển – Giao nhận.