Học Tiếng Nhật Bản

Phân biệt cách dùng của 「すぐ」 và 「もうすぐ」

Chúng ta cùng tìm hiểu vê sự khác nhau của「すぐ」và「もうすぐ」nhé!

Hai từ này có 2 điểm khác nhau đó là khác nhau về mặt ý nghĩa và khác nhau về mặt ngữ pháp.

  1. Khác nhau về mặt ý nghĩa.

Đầu tiên, cùng phân tích ví dụ sau đây:

a チャイムが鳴ったから、先生はすぐ来るでしょう。

b チャイムが鳴ったから、先生はもうすぐ来るでしょう。

Trong trường hợp này, thì chúng ta có thể nói rằng cả 「すぐ」và「もうすぐ」cùng diễn tả thời gian ngắn, nhưng thời gian xảy ra hành động nào ngắn hơn thì không thể biết được. Nên hai câu này về mặt ý nghĩa giống nhau hoàn toàn.

Tuy nhiên trong câu b 「もうすぐ」còn biểu thị thời gian đối với người nói cảm nhận là ngắn.

Cùng phân tích ví dụ dưới đây để hiểu sau hơn:

c すぐハノイに帰ります。

d もうすぐハノイに帰ります。

Câu c thì có thể hiện tại người nói sẽ lên máy bay từ bây giờ và sau 1 tiếng thì có thể đang trên Thái Bình Dương. Và chẳng mấy chốc sẽ về tới Hà Nội. Trong câu này thì chỉ mang tính chất thời gian xảy ra ngắn thôi.

Đối với câu d thì không biết là khi nào sẽ về Hà Nội. Có lẽ là tuần sau hoặc tháng sau. Tóm lại, thời gian xảy ra hành động ngắn là do người nói cảm nhận. Ngoài ra nếu người nói đang đứng trong 2 trường hợp:

TH 1: Giả sử 3 tháng sau người nói sẽ về Hà Nội.

Thì chúng ta có thể dùng 「もうすぐ」được không?

=>Câu trả lời là không do: Thời gian 3 tháng là khoảng thời gian quá dài vì vậy もうすぐ sẽ không thể dùng được trong câu này.

TH 2: Giả sử người nói đã đến Nhật từ 20 năm trước. Và đã làm việc suốt tại Nhật. Nhưng người nói sắp về Hà Nội

=>Trường hợp này cho dù là 3 tháng thìもうすぐ vẫn có thể sử dụng. Vì đối với tháng năm dài là 20 năm thì người nói cho rằng 3 tháng là thời gian ngắn

Nên:

「すぐ」chỉ mang tính chất có thời gian xảy ra hành động ngắn thôi

「もうすぐ」ngoài có thời gian xảy ra hành động ngắn thì còn có cả thời gian mà người nói cảm thấy cũng ngắn.

  1. Khác nhau về mặt ngữ pháp

f 〇すぐにバスが来ます。

g 〇もうすぐバスが来ます。

Đều có thể sử dụng cả trong câu này.

Tuy nhiên trong văn cảnh:

h 〇駅に着いたら、すぐ電車が来た。

i ✖駅に着いたら、もうすぐ電車が来た。

Đối với hành động diễn ra trong quá khứ thì có thể sử dụng「すぐ」, nhưng 「もうすぐ」thì không thể sử dụng.

Ngoài ra:

j 〇タクシーが来たら、すぐに行きます。

k ✖タクシーが来たら、もうすぐ行きます。

Với hành động có thể xảy ra trong tương lai thì 「すぐ」cũng có thể được sử dụng còn 「もうすぐ」thì không.

Như vậy sự khác nhau về mặt ngữ pháp đó là:

「すぐ」hoàn toàn có thể sử dụng được ở cả hiện tại, quá khứ hoặc tương lai

Còn 「もうすぐ」 chỉ được sử dụng ở hiện tại.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *