Cuộc Sống Tại Nhật

Thẻ cư trú cấp cho công dân nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản

Đầu từ ngày 9 tháng 7 năm 2012, thẻ cư trú được cấp theo chế độ quản lý cư trú mới thay cho giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thẻ ngoại kiều) trước đây.

Cấp thẻ cư trú

  • Đối tượng: Những người đang cư trú tại Nhật Bản, có thời gian cư trú trên 3 tháng.
  • Sẽ không cấp thẻ cư trú cho những người có tư cách cư trú ngắn hạn hay tư caccsh cư trú công vụ hoặc ngoại giao.
  • Đối với những người có tư cách vĩnh trú đặc biệt thì sẽ được cấp giấy chứng nhận vĩnh trú mà không phải là thẻ cư trú.
  • Nội dung ghi trên thẻ cư trú bao gồm: Tất cả các thông tin như ảnh chân dung, họ tên, quốc tịch/ khu vực, ngày tháng năm sinh, giới tính, tư cách cư trú, thời hạn cư trú, thông tin về việc có cho phép đi làm không.
  • Thời hạn có hiệu lực:
  Trên 16 tuổi Dưới 16 tuổi
Người có tư cách vĩnh trú 7 năm kể từ ngày cấp Cho tới ngày sinh nhật 16 tuổi
Người không có tư cách vĩnh trú Đến ngày hết hạn cư trú Đến ngày sớm hơn ngày hết hạn cư trú hoặc ngày sinh nhật tuổi 16

 

Khi có nội dung cần thay đổi trên thẻ lưu trú

Khi thay đổi tư cách lưu trú hay thay đổi danh phận dẫn đến việc thay đổi nội dung ghi trên thẻ lưu trú thì trong vòng 14 ngày phải báo cáo với Cục quản lý nhập cảnh và tiến hành làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền để được thay đổi nội dung ghi trên thẻ.

  • Khi thay đổi chỗ ở

Khi chuyển nhà, bạn phải làm đơn chuyển đi gửi đến cơ quan có thẩm quyền nơi ở cũ để nhận giấy chứng nhận chuyển đi, sau đó trong vòng 14 ngày kể từ khi chuyển đến, bạn phải nộp đơn xin chuyển đến cơ quan có thẩm quyền ở nơi ở mới. Ngoài ra, thẻ bảo hiểm sức khỏe là do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi cư trú cấp cho nên bạn phải trả lại thẻ cũ cùng với đơn chuyển đi và nhận thẻ mới khi nộp đơn xin chuyển đến.

  • Những thay đổi khác ngoài việc thay đổi chỗ ở.

Khi có những nội dung khác thay đổi ngoài việc thay đổi địa chỉ chỗ ở, bạn phải báo cáo đến Cục quản lý nhập cảnh. Việc thay đổi nội dung như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, địa phương được thực hiện ở Ban Thẻ cư trú, Cục quản lý nhập cảnh. Khi được phép kéo dài thời gian lưu trú hoặc thay đổi tư cách lưu trú, bạn sẽ được cấp thẻ lưu trú mới.

Làm mất và cách làm lại

Trường hợp bạn làm bẩn hoặc làm mất thẻ lưu trú, bạn có thể xin Cục quản lý nhập cảnh cấp lại thẻ mới. Ngoài ra, khi muốn đổi thẻ lưu trú mới ví dụ như khi muốn thay đổi ảnh trong thẻ lưu trú, bạn cũng có thể xin cấp thẻ mới. Trường hợp này sẽ bị tính phí là 1,300 yên.

Thẻ lưu trú và việc tái nhập cảnh

Khi rời Nhật Bản mà không làm thủ tục tái nhập cảnh thì lúc quay lại Nhật bạn sẽ phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xác nhận tư cách lưu trú 1 lần nữa để được cấp visa nhập cảnh.

Tuy nhiên nếu có thẻ lưu trú thì cũng được xem là có phép tái nhập cảnh, nên nếu bạn rời khỏi Nhật trong thời gian dưới 1 năm thì khi quay lại Nhật bạn chỉ cần trình thẻ lưu trú cũng với hộ chiếu là có thể tái nhập cảnh.

Khi bạn rời khỏi Nhật Bản thời gian trên 1 năm, trước khi rời Nhật Bản bạn cần làm thủ tục xin tái nhập cảnh tại Cục quản lý nhập cảnh. Chi phí là 3, 000 yên cho 1 lần xuất nhập cảnh và 6,000 yên nếu bạn xuất nhập cảnh nhiều lần. Bạn sẽ được đóng dấu cho phép tái nhập cảnh lên hộ chiếu.

Nghĩa vụ hoàn trả lại thẻ lưu trú

  • Khi bạn rời Nhật mà không quay lại

Khi làm thủ tục xác nhận xuất cảnh tại sân bay bạn phải nộp thẻ lưu trú, nhưng sẽ được trả lại thẻ sau khi thẻ bị đục lỗ và trở nên vô hiệu.

  • Có dự định quay lại khi xuất cảnh nhưng sau đó không quay lại

Vì bạn cầm thẻ lưu trú khi xuất cảnh, nên hãy gửi lại thẻ lưu trú bằng đường bưu điện theo địa chỉ dưới đây.

Địa chỉ nộp lại thẻ lưu trú:

T 135-0064 Tokyo- to, Koto-ku, Aomi 2-7-11 Tokyo Kowan Godochosha 9F Tokyo Nyukoku Kanri-kyoku, Odaiba Bunshitsu (Phòng quản lý xuất nhập cảnh Tokyo, chi nhánh Odaiba)

Chú ý: + Người không nộp lại thẻ lưu trú có thể bị phtaj khoản tiền lên đến 200,000 yên. Trường hợp không nộp lại khi xuất cảnh thì khi nào quay lại Nhật sẽ bị phạt

+ Ghi bằng bút đỏ ở mặt trước phong bì chữ (đã trả thẻ lưu trú) ghi bằng tiếng Nhật.

Nghĩa vụ thông báo

Trong thời gian lưu trú, nếu chuyển việc, nghỉ việc, chuyển trường, nghỉ học, ly hôn, ly thân hay tử vong thì trong vòng 14 ngày phải thông báo đến cục quản lý nhập cảnh.

Nếu nghỉ học hay chuyển trường, hãy nhanh chóng gửi thông báo qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp lên Cục quản lsy nhập cảnh. Nếu khoogn thông báo sẽ bị phạt lên đến 200,000 yên, nếu thông báo tin gian lận sẽ bị phạt tù dưới 1 năm hoặc bị phạt lên đến 200,000 yên, ngoài ra còn có thể bị xóa tư cách lưu trú.

 

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *