Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hãy quan sát và ghi vào dưới mỗi tranh những việc mà các bạn học sinh lớp 5 trong tranh đang thực hiện.


Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Hãy ghi cách ứng xử cần thiết trong mỗi tình huống dưới đây vào chỗ chấm

   a) Em nhìn thấy một học sinh lớp dưới vứt rác ra sân trường.

   b) Em thấy mấy học sinh lớp dưới đánh nhau.

   c) Trên đường đi học, em thấy một em bé bị ngã.

   d) Giờ ra chơi, em nhìn thấy mấy em học sinh lớp dưới hái hoa ở vườn trường để nghịch.

   đ) Em thấy có bạn quên không khóa vòi nước trong nhà vệ sinh, để nước chảy lênh láng.

   e) Em thấy mấy em học sinh nhỏ đang dùng phấn vẽ bậy lên tường nhà trường.

   g) Giờ ra chơi, em thấy mấy em học sinh nhỏ vừa chạy vừa xô đây nhau khi xuống cầu thang.

Lời giải chi tiết:

   a) Em sẽ ra nhặt rác bỏ vào thùng rác và khuyên bạn ấy không nên vứt rác ra sân trường, làm thế là không đúng.

   b) Em sẽ nhờ một bạn đi báo với giáo viên còn mình sẽ ra can ngăn các em ấy.

   c) Em sẽ đỡ em bé đó lên và đưa em bé đi rửa vết ngã nếu chảy máu.

   d) Em sẽ ra nhắc nhở các em không nên hái hoa ở vườn trường như thế.

   đ) Em sẽ nhắc nhở bạn nên khóa vòi nước lại khi dùng xong.

   e) Em sẽ ra thông báo với bác bảo vệ hoặc cô giáo để can thiệp và nhắc nhở.

   g) Em sẽ nhắc nhở các em không nên xô đẩy nhau khi xuống cầu thang do rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến mọi người

Bài 3

Em cùng các bạn tổ chức sinh hoạt Sao Nhi đồng cho các em lớp một. Khi đang dạy các em múa hát thì có hai em đùa nghịch, mất trật tự. Em sẽ chọn cách giải quyết nào trong các cách giải quyết dưới đây? Đánh dấu + vào ô trống trước cách giải quyết em chọn:

□ a) Mặc các em muốn làm gì tùy ý, không quan tâm

□ b) Mắng và phạt các em.

□ c) Nhắc nhở các em giữ trật tự

□ d) Dỗi bỏ về, không dạy các em múa hát nữa.

Lời giải chi tiết:

Em chọn cách giải quyết c: Nhắc nhở các em giữ trật tự

Bài 4

Hãy ghi những việc học sinh lớp 5 nên làm và những việc không nên làm vào hai cột dưới đây:

Nên làm

Không nên làm

 

 

Lời giải chi tiết:

 

Nên làm

Không nên làm

Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy

Thực hiện đúng nội quy của trường, của lớp.

Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.

Nhường nhịn, giúp đỡ các em học sinh nhỏ.

Gương mẫu về mọi mặt cho các em học sinh lớp dưới noi theo.

Bắt nạt các em học sinh nhỏ hơn, bắt các em phải làm theo ý mình.

Không lễ phép, kính trọng thầy 

Bài 5

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (cố gắng, gương mẫu, xứng đáng, lớn nhất, học tập) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp

  a) Học sinh lớp 5 là học sinh lớp .......... trường.

  b) Học sinh lớp 5 cần phải ........ để cho các em học sinh lớp dưới học tập.

  c) Chúng ta cần phải ............ học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.

Lời giải chi tiết:

  a) Học sinh lớp 5 là học sinh lớp lớn nhất trường.

  b) Học sinh lớp 5 cần phải gương mẫu để cho các em học sinh lớp dưới học tập.

  c) Chúng ta cần phải cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.

Xem lại lí thuyết tại đây

dapanhay.net