Đề bài

Để chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn chuyên gia, có thể khảo các câu hỏi gợi ý sau:

- Mục đích của cuộc phỏng vấn là gì?

- Đối tượng được phỏng vấn là ai?

- Những câu hỏi nào sẽ được đặt ra trong cuộc phỏng vấn?

- Cuộc phỏng vấn được thực hiện theo cách thức nào (gặp trực tiếp, qua điện thoại, email…)?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần 2.Phỏng vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia (SGK trang 13)

- Chú ý đến các ý chính và trả lời câu hỏi


Lời giải chi tiết

- Mục đích của việc phỏng vấn là: Giúp ta tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn những thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của những người đi trước – những người đã chứng kiến hoặc đã từng tìm hiểu về những vấn đề có liên quan với vấn đề, đề tài này.

- Đối tượng được phỏng vấn là: những người đi trước đã tìm hiểu hoặc có nguồn thông tin liên quan đến vấn đề/ đề tài nghiên cứu.

- Những câu hỏi có thể đặt ra trong cuộc phỏng vấn là:

+ Nguồn gốc và những vấn đề chính liên quan/ xoay quanh vấn đề/ đề tài đang nghiên cứu.

+ Nội dung và ý nghĩa của văn bản văn học dân gian liên quan đến vấn đề cần tìm hiểu/ nghiên cứu.

+ Mối quan hệ giữa văn bản văn học dân gian với vấn đề cần tìm hiểu, nghiên cứu.

- Cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng những cách thức như: gặp trực tiếp, qua điện thoại, email…