Đề bài

Vẽ 1 bức tranh về phong cảnh quê hương
- Cảnh thành phố, đồng bằng, cao nguyên, miền núi, miền biển...

Lời giải chi tiết

dapanhay.net