Đề bài

Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? Có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu sự khác nhau của các loại hiệu ứng động đó.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

-  Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là đổi lại cách xuất hiện của các đối tượng trong bài trình chiếu.

- Có hai loại hiệu ứng động:

• Hiệu ứng động: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời điểm xuất hiện của các đối tượng trên trang chiếu (văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) khi trình chiếu.

• Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời điểm xuất hiện của các trang chiếu khi trình chiếu.

- Lợi ích của việc sử dụng hiệu ứng động trong bài trình chiếu, đó là : 

 + Giúp cho việc trình chiếu trở lên sinh động và hấp dẫn hơn.

 + Giúp thu hút sự chú ý của người nghe tới những nội dung cụ thể trên trang chiếu;

 + Làm sinh động quá trình trình bày và quản lí tốt hơn việc truyền đạt thông tin.

dapanhay.net