Đề bài

Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt sau một khoảng thời gian nhất định, từ trang chiều đầu tiên đến trang chiếu cuối cùng được không? Nếu được hãy nêu các bước thực hiện.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Em có thể thực hiện được.

- Bước 1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

- Bước 2: Mở dải lệnh Transitions. Trong nhóm Timing em có thể chọn các tùy chọn để thiết lập thời gian cho hiệu ứng chuyển trang chiếu:

 • Duration: thiết lập thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển. Ví dụ, PowerPoint để mặc định 2 giây để có tốc độ vừa phải và dễ quan sát.

• One Mouse Click: chọn tùy chọn này thì trang chiếu tiếp theo chỉ xuất hiện khi nháy chuột lúc trình chiếu. Tùy chọn này để chủ động thời gian trình bày bài trình chiếu.

• After: Chọn tùy chọn này và nhập thời gian để tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian khi trình chiếu.

dapanhay.net