Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Mối quan hệ giữa thói quen, quy tắc và kĩ năng là gì?


Phương pháp giải:

- Đọc kỹ văn bản “Thói quen và kĩ năng đọc sách”.

- Nêu ra mối quan hệ giữa thói quen, quy tắc và kĩ năng.


Thói quen, quy tắc và kĩ năng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, dù không đồng nhất nhưng những yếu tố này là điều kiện đủ cho yếu tố kia. 


Lời giải chi tiết:

Thói quen, quy tắc và kĩ năng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, dù không đồng nhất nhưng những yếu tố này là điều kiện đủ cho yếu tố kia. 


Quảng cáo
decumar

Câu 2

Vì sao cần hình thành thói quen và kĩ năng đọc sách?


Phương pháp giải:

- Đọc kỹ văn bản “Thói quen và kĩ năng đọc sách”.

- Nêu ra lí do cần hình thành thói quen và kĩ năng đọc sách.


Lời giải chi tiết:

- Hình thành thói quen và kĩ năng đọc giúp chúng chúng ta mở mang kiến thức, rèn luyện đạo đức trở thành người có văn hóa.

- Hình thành thói quen đọc sachds giúp ta bt cách giao tiếp hay viết, nói tốt hơn.


Câu 3

Qua văn bản trên, bạn rút ra được bài học gì về việc đọc sách?


Phương pháp giải:

- Đọc kỹ văn bản “Thói quen và kĩ năng đọc sách”.

- Rút ra bài học về việc đọc sách.


Lời giải chi tiết:

- Việc đọc sách giúp chúng ta có thêm tri thức, mở rộng hiểu biết.

- Việc đọc sách bồi dưỡng tâm hồn để chúng ta trở thành người tốt.