Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Các bạn trong tranh đang làm gì? Vì sao các bạn làm như vậy?

Gợi ý:

Em quan sát các tình  huống trong tranh rồi trả lời.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Nói lời cảm ơn khi được bạn tặng quà

- Tranh 2: Khoanh tay và nói lời xin lỗi với cô giáo vì đã đi học muộn.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Các bạn Lan, Hưng, Vân, Tuấn cần nói gì trong mỗi trường hợp? Vì sao?


Gợi ý:

Em quan sát tranh và trả lời

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Bạn Lan cần nói lời cảm ơn khi các bạn khác đã đến chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho mình.

- Tranh 2: Bạn Hưng cần xin lỗi vì đã sơ ý làm rơi hộp bút của bạn.

- Tranh 3: Bạn Vân cần nói lời cảm ơn vì bạn đã cho Vân mượn bút

- Tranh 4: Tuấn cần xin lỗi mẹ vì đã sơ ý làm vỡ bình hoa

Bài 3

Hãy đánh dấu + vào ô trống trước các ứng xử phù hợp


Gợi ý:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

a) Em đánh dấu cộng vào ô trống thứ 3:

Nhặt hộp bú lên trả bạn và xin lỗi.

b) Em đánh dấu cộng vào ô số 2:

Nói lời cảm ơn bạn

Bài 4

Em hãy cùng các bạn đóng vai về chủ đề “Cảm ơn, xin lỗi”

Em chủ động hoàn thành bài tập

Bài 5

Chơi trò chơi ghép các cánh hoa thành “Bông hoa cảm ơn” và “Bông hoa xin lỗi”


Em chủ động hoàn thành bài tập

Bài 6

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Nói ……… khi được người khác quan tâm, giúp đỡ.

b) Nói ………. khi làm phiền người khác.

Gợi ý:

Em suy nghĩ và điền từ thích hơp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Nói lời cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ.

b) Nói lời xin lỗi khi làm phiền người khác.

Lí thuyết

- Cần nói lời cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ.

- Cần nói lời xin lỗi khi mắc lỗi, khi làm phiền người khác.

dapanhay.net