Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Kể lại nội dung bức tranh


Gợi ý:

Em quan sát tranh, xem xét xem các nhân vật đang làm gì rồi kể lại

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Anh đưa cam cho em ăn, em nói lời cảm ơn. Anh rất quan tâm đến em còn em cũng rất lễ phép với anh.

- Tranh 2: Hai chị em đang cùng nhau chơi đồ hàng, chị giúp em mặc áo cho búp bê. Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận, chị biết giúp đỡ em khi em chơi.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Đoán xem bạn nhỏ trong tranh sẽ làm gì


Gợi ý:

Em quan sát tranh xem tình huống là gì rồi nghĩ xem em nên làm gì trong tình huống này.

- Tranh 1: Bạn Lan đang chơi với em thì được cô cho quà

- Tranh 2: Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Bạn Lan khoanh tay cảm ơn cô rồi nhường em nhỏ lựa chọn quà

- Tranh 2: Bạn Hùng đưa cho em mượn đồ chơi và hướng dẫn em cách chơi, giữ gìn đồ chơi khỏi hỏng .

Bài 3

Hãy nối mỗi tranh dưới đây với NÊN hoặc KHÔNG NÊN cho phù hợp.


Gợi ý:

Em quan sát tranh đoán xem tình huống đó là gì rồi xác định xem có nên hay không

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Nối với không nên vì người anh này không cho em chơi chung.

- Tranh 2: Nối với nên vì người anh đã biết hướng dẫn em học.

- Tranh 3: Nối với nên vì hai chị em đã biết làm việc nhà giúp ba mẹ.

- Tranh 4: Nối với không nên vì người anh tranh giành chuyện không cho em mượn là không biết nhường em.

- Tranh 5: Nối với nên vì người anh đã biết dỗ em  để mẹ làm việc nhà.

Bài 4

Đóng vai theo các tình huống trên

 

Em chủ động cùng các bạn hoàn thành bài tập

Lí thuyết

- Anh chị em trong gia đình phải yêu thương và hoà thuận với nhau.

- Là anh chị, cần phải nhường em nhỏ.

- Là em, cần phải lễ phép, vâng lời anh chị.

Anh em trên kính dưới nhường

Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.


dapanhay.net