Đề bài

Khi làm việc với các hệ CSDL em muốn giữ vai trò gì? (người quản trị CSDL, người lập trình ứng dụng hay người dùng) ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

Học sinh phải giải thích được cho sự lựa chọn của mình.

Ví dụ:

- Người quản trị cơ sở dữ liệu: Vì có thể tự mình thiết kế, tạo ra được những cơ sở dữ liệu mình muốn.

- Người lập trình ứng dụng: Vì được lập trình những ứng dụng đẹp mắt dựa trên cơ sở dữ liệu đã được xây dựng.

- Người dùng : Bởi khi đó bạn được sử dụng một sản phẩm công nghệ một cách hoàn thiện các tính năng.

dapanhay.net