Đề bài

Trong các chức năng của hệ QTCSDL, theo em chức năng nào là quan trọng nhất ? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Trong các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chức năng quan trọng nhất là chức năng "cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu". Vì cơ sở dữ liệu thực chất là tập hợp các dữ liệu có liên quan đến nhau. Mục tiêu lưu trữ là để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

dapanhay.net