Đề bài

Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

Những cách tạo đối tượng trong Access:

- Dùng các mẫu tạo sẵn bằng thuật sĩ (wizard). 

- Người dùng tự thiết kế.

- Kết hợp thuật sĩ và tự thiết kế.

* Người ta thường sử dụng cách thứ ba: trước tiên dùng các mẫu dựng sẵn sau đó chỉnh sửa lại bằng cách tự thiết kế.

dapanhay.net