Đề bài

Nêu các thao tác khởi động và kết thúc Access.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

Để khởi động Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:

- Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình.

- Nháy vào biểu tượng trên thanhcông cụ Microsoft Office.

- Chọn Start - All Programs - Microsoft Access.

Để kết thúc Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:

- Nháy đúp vào biểu tượng ở góctrên bên trái của cửa sổ Microsoft Access.

- Nháy vào nút của cửa sổ Microsoft Access.

- Chọn File - Exit.

dapanhay.net