Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Đặt và nói vị trí của đồ vật:

Phương pháp giải:

Đặt đồ vật và nói về vị trí đồ vật đó theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Thực hành Câu 2

Đi theo biển chỉ đường:

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Luyện tập Câu 1

Quan sát rồi nói về vị trí.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và dựa vào gợi ý của bạn ong để nói về vị trí của mỗi đồ vật.

Lời giải chi tiết:

- Quả cầu ở bên trái chú hề, quả bóng bay ở bên phải chú hề

- Quả bóng bay màu xanh ở bên phải quả bóng bay màu đỏ, quả bóng bay màu đỏ ở bên trái quả bóng bay màu xanh

- Quả cầu màu xanh ở phía trên quả cầu màu hồng

Luyện tập Câu 2

Nói vị trí các con vật.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nói vị trí các con vật.

Lời giải chi tiết:

a) Con chim màu xanh ở bên trái, con chim màu hồng ở bên phải

b) Con khỉ ở trên cành cây, con chó sói ở bên dưới

c) Con mèo ở giữa con lợn và con chó.

   Con mèo, con chó, con lợn ở trên tàu hỏa

d) Gấu nâu ở trước gấu cam