Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phương pháp giải:

Đếm số chấm tròn ở mỗi ô vuông rồi viết phép so sánh thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Phương pháp giải:

So sánh hai số trên mỗi ô tô rồi điền dấu >, <, = cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Điền số thích hợp vào ô trống để được phép so sánh đúng.

Lời giải chi tiết:

Thử thách

Chia bánh cho anh em Gấu.

Phương pháp giải:

Quan sát số chiếc bánh trong hình rồi điền số thích hợp để được phép so sánh đúng.

Lời giải chi tiết: