Đề bài

1. Number and say.

(Đánh số và nói.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. arm (cánh tay)

2. body (cơ thể)

3. feet (bàn chân- số nhiều)

4. fingers (những ngón tay)

5. hands (bàn tay)

6. head (đầu)

7. legs (đôi chân)

8. toes (những ngón chân)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

 

dapanhay.net