Đề bài

4. Write. Then listen and check.

(Viết. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

bed: giường ngủ

boots: đôi giày ống

jumper: áo len dài tay

pyjamas: đồ ngủ

school: trường học

shoes: đôi giày

T-shirt: áo thun

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. Take off your pyjamas. (Cởi đồ ngủ ra.)

2. Put on your T-shirt. (Mặc áo thun vào.)

3. Put on your shoes. (Mang giày vào.)

4. It’s time for school. (Đến giờ đi học rồi.)

5. Take off your boots. (Cởi đôi giày ống ra.)

6. Take off your jumper. (Cởi áo len dài tay ra.)

7. Put on your pyjamas. (Mặc đồ ngủ vào.)

8. It’s time for bed. (Đến giờ đi ngủ rồi.)

dapanhay.net