Đề bài

 1. Look and write. Then draw and say.

(Nhìn và viết. Sau đó vẽ và nói.).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

chicken :thịt gà

eggs :những quả trứng

pizza :bánh pi za

apples :những quả táo

burgers :bánh kẹp thịt

hot dogs :bánh mì kẹp xúc xích

bananas :những quả chuối

rice :cơm

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. eggs (những quả trứng)

2. pizza (bánh pi za)

3. chicken (thịt gà)

4. rice (cơm)

5. apples (những quả táo)

6. bananas (những quả chuối)

7. hot dogs (bánh mì kẹp xúc xích)

8. burgers (bánh kẹp thịt)