Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.).

Quảng cáo
decumar

Bài 3

3. Read and colour. Then look and write.

(Đọc và tô màu. Sau đó nhìn và viết.).

Phương pháp giải:

blue: màu xanh dương

red: màu đỏ

orange: màu cam

yellow: màu vàng

green: màu xanh lá

brown: màu nâu

Lời giải chi tiết:

1. I’m wearing brown shoes and a blue skirt.

 (Tôi đang mang đôi giày nâu và mặc váy xanh.)

2. I’m wearing a red T-shirt and orange trousers.

 (Tôi đang mặc áo thun đỏ và quần dài màu cam.)

3. I’m wearing a green dress and yellow socks.

 (Tôi đang mặc đầm xanh lá và mang đôi tất vàng.)

 

dapanhay.net