Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Read. Then colour.

(Đọc. Sau đó tô màu.)

Lời giải chi tiết:

1. red: màu đỏ

2. yellow: màu vàng

3. green: màu xanh lá

4. orange: màu cam

5.blue: màu xanh dương

6. pink: màu hồng

7. purple: màu tím

Quảng cáo
decumar

Bài 4

4. Trace.

(Đồ từ.)


Lời giải chi tiết:

1:  one

2: two

3: three

4: four

5: five

6: six

7: seven

8: eight

9: nine

10: ten

dapanhay.net