Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm số lượng quả bóng và quả dứa ở mỗi hình rồi điền  số vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

- Có 2 quả bóng màu cam và 1 quả bóng màu xanh là 3 quả bóng. Phép tính: 2 + 1 = 3

- Có 2 quả dứa xanh và 2 quả dứa vàng là 4 quả dứa. Phép tính: 2 + 2 = 4

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Đếm số lá cờ mỗi bạn cầm rồi chọn phép tính tương ứng.

Lời giải chi tiết:

- Tay trái bạn gái cầm 3 lá cờ, tay phải cầm 2 lá cờ nên phép tính thích hợp là: 3 + 2

- Tay trái bạn nam cầm 3 lá cờ, tay phải cầm 1 lá cờ nên phép tính thích hợp là: 3 + 1

Câu 3

Xem tranh rồi tập kể chuyện theo phép tính đã cho:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và kể chuyện theo phép tính.

Lời giải chi tiết:

Mèo cầm 2 bông hoa cắm vào một cái lọ hoa. Chuột cầm thêm 3 bông hoa cắm vào lọ hoa đó. Trong lọ giờ có tất cả 5 bông hoa.