Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép cộng.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Nối mỗi phép tính với kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp giải:

Xem tranh rồi điền phép tính thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết: