Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, chú ý kim ngắn và kim dài của đồng hồ chỉ vào các số nào và đọc giờ của mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát hình, chú ý kim ngắn và kim dài của đồng hồ chỉ vào các số nào và đọc giờ của mỗi đồng hồ rồi chọn bức tranh vẽ thích hợp tương ứng với mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

a) Đặt kim ngắn mỗi đồng hồ cho thích hợp: 

 

b) Kể chuyện theo các tranh trên.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình, đặt kim ngắn vào mỗi đồng hồ mà em thấy phù hợp với mỗi bức tranh.

b) Từ hình phần a, em kể lại chuyện tương ứng với mỗi bức tranh:

Lời giải chi tiết:

a)

 

b)

– Vào buổi sáng, bạn nhỏ thức dậy lức 6 giờ.

– Lúc 7 giờ sáng, bạn nhỏ chào mẹ và đi đến trường.

– Buổi chiều, bạn nhỏ đi học về lúc 5 giờ.

– Buổi tối, bạn nhỏ tắm lúc 6 giờ.

– Bạn nhỏ xem ti vi lúc 7 giờ

– Buổi tối, 8 giờ bạn nhỏ soạn sách vở cho vào cặp.

Câu 4

Bạn Châu đi từ thành phố về quê. Đặt kim ngắn vào mỗi đồng hồ cho thích hợp: 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đặt kim ngắn vào mỗi đồng hồ cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: