Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Tìm các số còn thiếu rồi đọc những số đó:

 

b) Trong các số trên, số nào lớn nhất? số nào bé nhất?

Phương pháp giải:

Đếm từ 80 đến 100 sau đó điền vào ô trống những số còn thiếu và đọc các số đó lên.

Lời giải chi tiết:

a)

 

Đọc các số còn thiếu:

80: tám mươi

82: tám mươi hai

84: tám mươi tư

86: tám mươi sáu

87: tám mươi bảy

89: tám mươi chín

90: chín mươi

92: chín mươi hai

93: chín mươi ba

94: chín mươi tư

95: chín mươi lăm

97: chín mươi bảy

98: chín mươi tám

b) Trong các số ở trên: Số lớn nhất là số 100, ssố bé nhất là số 80.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

a) Tính

12 + 4                                        38 – 3                        

56 + 10                                      77 – 10 

b) Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

a) Tính các phép tính và ghi kết quả chính xác.

b)

 - Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a)     

12 + 4 = 16                               

38 – 3 = 35               

56 + 10 = 66                              

77 – 10 = 67

b)

 

Câu 3

a) Mỗi hình sau có bao nhiêu hình tròn, hình vuông, hình tam giác:

 

b) Hình sau có khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật, hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

a)

 

b)

Có 11 khối hộp chữ nhật

Có 10 khối lập phương

Câu 4

a) Khánh và Hồng cùng sưu tầm ảnh về các loài chim. Khánh sưu tầm được 30 bức ảnh, Hồng sưu tầm được 35 bức. Hỏi cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh?

 

b) Trong số các bức ảnh mà Khánh và Hồng sưu tầm được có 13 ảnh đen trắng, còn lại là ảnh màu. Hỏi hai bạn đã sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh màu?

Phương pháp giải:

a) Để tìm cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh ta lấy số bức ảnh Khánh sưu tầm được cộng với số bức ảnh Hồng sư tầm được.

b) Để tìm hai bạn đã sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh màu ta lấy tổng số bức ảnh cả hai bạn sưu tầm được trừ đi số bức ảnh đen trắng.

Lời giải chi tiết:

a)

 

b)

Câu 5

a) Nêu độ dài của mỗi vật.

 

b) Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình, đọc số đo của thước để tìm độ dài mỗi vật.

b) Quan sát hình, chú ý kim ngắn và kim dài của đồng hồ chỉ vào các số nào và đọc giờ của mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát hình: Cục tẩy dài 4 cm, Ô tô dài 8 cm.

b)