Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Viết kết quả mỗi phép trừ thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

- Có 3 con ếch trên chiếc lá, 1 con ếch nhảy xuống nước. Còn lại 2 con ếch trên lá.

- Có 4 con mèo đang chơi đùa, 2 con mèo chạy đi. Còn lại 2 con mèo.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và chọn phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

- Có 5 quả trứng gà, 3 quả trứng đã nở thành gà con nên ta có phép tính: 5 - 3

- Có 5 quả cam ở trên cành cây, 1 quả cam bị rụng nên ta có phép tính: 5 - 1

 

Câu 3

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nêu phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết: