Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dùng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về bức tranh sau.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và dùng các từ trên để nói về các đồ vật.

Lời giải chi tiết:

Quan sát bức tranh ta thấy:

- Cặp sách và cái giỏ đựng rác ở dưới cái bàn.

- Hộp bút, quyển sách, cục tẩy và bút chì ở trên cái bàn.

- Cục tẩy ở giữa quyển sách và bút chì; quyển sách ở bên trái cục tẩy; bút chì ở bên phải cục tẩy.

- Hộp bút ở trước quyển sách; quyển sách ở sau hộp bút.

- Quyển sách ở trước mặt bạn nhỏ.

Câu 2

Bạn nhỏ trong bức tranh muốn đến trường thì phải rẽ sang bên nào? Muốn đến bưu điện thì rẽ sang bên nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Quan sát bức tranh ta thấy:

Trường tiểu học ở bên phải bạn nhỏ, bưu điện ở bên trái bạn nhỏ.

Vậy bạn nhỏ muốn đến trường phải rẽ phải. Bạn nhỏ muốn đến bưu điện phải rẽ trái.

Câu 3

a) Thực hiện lần lượt các động tác sau:

- Giơ tay phải.

- Giơ tay trái.

- Vỗ nhẹ tay trái vào vai phải.

- Vỗ nhẹ tay phải vào vai trái.

b) Trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái em là bạn nào?

Phương pháp giải:

a) Thực hiện động tác theo hướng dẫn.

b) Quan sát xung quanh và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.