Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính được ghi trên mỗi ổ khóa rồi nối với kết quả với được ghi trên mỗi chiếc chìa khóa.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tủ sách lớp 1A có 68 quyển sách, cô giáo đã cho mượn 15 quyển sách. Hỏi tủ sách lớp 1A còn lại bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp giải:

Tủ sách lớp 1A còn lại số sách = Số sách ban đầu trong tủ sách – số sách cô giáo cho mượn.

Lời giải chi tiết: