Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xem các hình sau rồi kể tên đồ vật có dạng: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật là: Bể cá, hộp quà, tủ lạnh

- Đồ vật có dạng khối lập phương là: Hộp đựng giấy, xúc xắc

Câu 2

a) Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối lập phương? 

 

b) Xếp hình em thích bằng những khối hộp chữ nhật và khối lập phương.

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh và đếm các hình có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương.

b) Sử dụng những khối hộp chữ nhật và khối lập phương xếp thành các hình mà em thích.

Lời giải chi tiết:

a)

b) HS tự thực hiện.

Câu 3

Kể tên các đồ vật trong thực tế.

Phương pháp giải:

Kể tên các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Lời giải chi tiết:

a) Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật: tủ quần áo, viên gạch xây nhà, bao diêm....

b) Đồ vật có dạng khối lập phương là: khối rubik, xúc xắc....