Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính:

Phương pháp giải:

– Cộng (trừ) các số đơn vị trước, viết kết quả

– Viết số chục trước số vừa cộng (trừ) được.

Lời giải chi tiết:

5 + 2 = 7                     

8 – 3 = 5                     

70 + 10 = 80

15 + 2 = 17                 

18 – 3 = 15                 

80 – 10 = 70

65 + 2 = 67                 

48 – 3 = 45                 

80 – 70 = 10

Quảng cáo
decumar

Câu 2

a) Đặt tính rồi tính:

 

b) Tính:

50 + 10 – 30                                      27 + 10 + 2       

60 – 20 + 40                                      48 – 5 – 20       

Phương pháp giải:

a)

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

b) Tính các phép tính và ghi kết quả chính xác.

Lời giải chi tiết:

a, 

b)

50 + 10 – 30 = 30                               

27 + 10 + 2 = 39

60 – 20 + 40 = 80                                 

48 – 5 – 20 = 23

Câu 3

Hình sau có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

- Có 7 hình vuông

- Có 9 hình tròn

- Có 7 hình tam giác

- Có 3 hình chữ nhật

Câu 4

a) Đồng hồ nào chỉ 3 giờ?

 

b) Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: 2 giờ; 11 giờ.

c) Đọc tờ lịch dưới đây rồi trả lời các câu hỏi:

 

– Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 vào thứ mấy?

– Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức Tuần lễ văn hóa đọc. Nếu khai mạc vào ngày 21 tháng tư thì kết thúc vào thứ mấy?

Phương pháp giải:

Quan sát các tranh rồi trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Đồng hồ màu đỏ chỉ 3 giờ

b) Quay các kim đồng hồ để đồng hồ chỉ: 2 giờ; 11 giờ

 

c) Quan sát hình:

– Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 vào thứ tư.

– Trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức Tuần lễ văn hóa đọc. Nếu khai mạc vào ngày 21 tháng tư thì kết thúc sẽ vào ngày thứ tư của tuần sau.

Câu 5

Thanh gỗ dài 85 cm, bác An cắt bớt 35 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Phương pháp giải:

Muốn tính độ dài thanh gỗ còn lại ta lấy chiều dài ban đầu của thanh gỗ trừ đi chiều dài thanh gỗ bác An cắt đi.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Con vật nào cao nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số bậc để tìm ra chiều cao từng con vật.

Lời giải chi tiết:

- Con thỏ cao bằng 8 ô chữ nhật.

- Con khỉ cao bằng 7 ô chữ nhật.

- Con gấu trúc cao bằng 6 ô chữ nhật.

- Con ngựa cao bằng 9 ô chữ nhật.

Vậy con ngựa cao nhất.