Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Phương pháp giải:

Quan sát hình, tính các phép tính trong hình và chọn kết quả đúng của từng phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

 >; <; =?

Phương pháp giải:

Tính các phép tính, rồi so sánh để điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trong phòng có 30 cái ghế, người ta mang thêm vào 15 cái ghế nữa. Hỏi trong phòng có tất cả bao nhiêu cái ghế?

Phương pháp giải:

Muốn tính tổng số ghế trong phòng ta lấy số ghế ban đầu có trong phòng cộng với số ghế được mang thêm vào.

Lời giải chi tiết: