Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm kết quả của mỗi phép tính.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả của mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số? 

 

Phương pháp giải:

Điền số vào ô trống sao cho tổng hai số bằng số ghi trên mái nhà.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

a) Nêu các phép cộng có kết quả là 10 từ những thẻ số sau:

b) Nêu phép tính thích hợp với tranh vẽ: 

Phương pháp giải:

a) Tìm các thẻ số tạo thành phép cộng có kết quả bằng 10.

b) Dựa vào tranh, nêu phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Các phép cộng có kết quả là 10 từ các thẻ số trên là:

9 + 1 = 10                    6 + 4 = 10                   

8 + 2 = 10                    5 + 5 = 10       

7 + 3 = 10                    0 + 10 = 10

b) Trong hộp có 5 chiếc bút chì, bạn nhỏ cho thêm vào hộp 3 chiếc bút chì. Trong hộp có tất cả 8 chiếc bút chì.