Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, chú ý kim ngắn và kim dài của đồng hồ chỉ vào các số nào và đọc giờ của mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ nói về ngày chủ nhật của Nam:

Phương pháp giải:

Quan sát hình, chú ý kim ngắn và kim dài của đồng hồ chỉ vào các số nào và đọc giờ của mỗi đồng hồ rồi chọn bức tranh vẽ thích hợp tương ứng với mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

a) Quay kim đồng hồ chỉ giờ thích hợp:

 

b) Buổi chiều, em thường làm gì lúc 6 giờ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đặt kim ngắn vào  đồng hồ mà em thấy phù hợp với bức tranh.

Lời giải chi tiết:

a)

 

b) Ví dụ: buổi em chiều em thường đi tắm lúc 6 giờ.

Câu 4

a) Đọc mỗi tờ lịch sau rồi trả lời câu hỏi:

 

- Ngày 2 tháng 9 là thứ mấy?

- Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

- Ngày 19 tháng 5 là thứ mấy?

- Ngày 10 tháng 10 là thứ mấy?

b) Nói về sự kiện mà em biết liên quan đến các ngày nói trên.

Phương pháp giải:

Quan sát các tờ lịch và trả lời các câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a)

- Ngày 2 tháng 9 là thứ năm

- Ngày 8 tháng 3 là thứ hai

- Ngày 19 tháng 5 là thứ tư

- Ngày 10 tháng 10 là chủ nhật

b) Nói về sự kiện liên quan đến các ngày:

- Ngày 2 tháng 9 là Ngày Quốc khánh nước Việt Nam.

- Ngày 8 tháng 3 là Ngày quốc tế phụ nữ.

- Ngày 19 tháng 5 là Ngày sinh nhật Bác Hồ.

- Ngày 10 tháng 10 là Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội.