Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tìm các phép tính có kết quả là 2:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi kết luận các phép tính có kết quả bằng 2.

Lời giải chi tiết:

Các phép tính có kết quả bằng 2 là:

Câu 3

Nêu các phép tính còn thiếu:

Phương pháp giải:

Quan sát bảng trừ trong phạm vi 6 và điền phép tính thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép trừ

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh rồi điền số thích hợp vào ô trống.

b) Dựa vào bức tranh và kể chuyện theo phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) 

b)

Bạn nam chơi thổi bong bóng, bạn thổi được 5 quả bong bóng.

- Sau đó, 1 quả bong bóng bị vỡ, chỉ còn lại 4 quả.

- Rồi  2 quả bong bóng nữa bị vỡ, còn lại 2 quả nữa.

- Lát sau 2 quả bong bóng cuối cùng cũng bị vỡ, không còn quả bong bóng nào nữa.