Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xem tranh rồi đếm số đồ vật mỗi loại:

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm các đồ vật mỗi loại có trong tranh.

Lời giải chi tiết:

- Có 8 chiếc đĩa.

- Có 9 hộp sữa.
- Có 10 chiếc thìa.

- Có 2 hộp quà.

- Có 1 chiếc bánh gato.

- Có 3 chiếc mũ sinh nhật.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

a) Đếm và gọi tên 9 đồ vật: 

b) Lấy từ bộ đồ dùng học tập 7 đồ vật.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình đếm và gọi tên 9 đồ vật có trong hình

b) HS tự lấy từ bộ đồ dùng học tập 7 đồ vật.

Lời giải chi tiết:

Hộp bút: 1                 Quyển vở: 1

Cục tẩy: 1                   Hộp sữa: 1

Kéo: 1                        Quả bóng: 1

Bút chì: 1                  Gấu bông: 1

Chiếc cốc: 1

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số đồ vật và ngón tay có trong hình rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Xem các thẻ số sau:

 

a) Tìm các thẻ ghi số bé hơn 5.

b) Tìm các thẻ ghi số lớn hơn 7.

c) Lấy các thẻ ghi số 6, 3, 7, 2 rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

Quan sát hình rồi tìm ra các thẻ số theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Các thẻ ghi số bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4.

b) Các thẻ ghi số lớn hơn 7 là: 8; 9; 10.

c) Ta có: 2 < 3 < 6 < 7.

Các thẻ theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2; 3; 6; 7.

Câu 5

Hình sau có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi đếm số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

- Có 4 hình vuông.

- Có 3 hình tròn.

- Có 6 hình tam giác.

- Có 10 hình chữ nhật.

Câu 6

Mỗi bông hoa có bao nhiêu cánh?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số cánh hoa của mỗi bông hoa.

Lời giải chi tiết: